Tìm hiểu quy trình xây dựng gia phả

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Hiện nay trào lưu tìm về cội nguồn ngày một mở rộng với những việc làm ý nghĩa vấn tổ tầm tông, trong đó có việc sưu tầm phả cũ, tục biên và dựng phả mới được các dòng họ hết sức quan tâm. Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu quy trình xây dựng gia phả để có thể tạo lập gia phả một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.

 Để có thể xây dựng được một cuốn gia phả cần rất nhiều thời gian và được thực hiện bởi rất nhiều người. Và quy trình xây dựng gia phả gồm các bước sau:

Thứ nhất: thu thập các tư liệu về các gia đình có trong dòng họ. Đây là bước đầu tiên, đặt cơ sở nền móng cho nội dung của cuốn gia phả, bạn cần phải tìm hiểu kĩ về từng gia đình và tất cả những thông tin liên quan đến gia đình đó, phải đảm bảo rằng tất cả những thông tin này phải đầy đủ và chính xác.

Thứ hai, lên kế hoạch dựa trên các cơ sở các thông tin đã có sẵn, sử dụng tài liệu đã có để lập kế hoạch viết, thống nhất với các gia đình (chi họ) tất cả những vấn đề quan trọng.

Thứ ba, thu thập và xử lí các tư liệu như dịch gia phả chữ Hán, Nôm (nếu có), Điền dã: các mồ mả, từ đường, thông tin ở địa phương, tra cứu tư liệu ở nhiều nguồn khác nhau như thư viện, internet, địa bạ, địa chỉ,... xử lý tư liệu, đối chiếu, xác minh và đúc kết tài liệu.

Thứ tư, khởi thảo viết. Đây là khung chính của gia phả, gồm: Phả hệ, phả đồ, Ngoại phả, Phụ khảo, Phả kí, Lời tựa, Danh sách các tài liệu tham khảo, in lần thứ nhất

Thứ năm, họp dòng tộc thông qua Gia phả để chỉnh sửa những thông tin chưa chính xác hay bổ sung nhưng phần còn thiếu.

Thứ sáu, gửi bản in cho các thành viên trong họ để lấy các ý kiến đóng góp, đều chỉnh và bổ sung sau khi đã thống nhất các ý kiến của mọi người.

Thứ bảy, hoàn chỉnh gia phả, kiểm tra, rà soát, biên tập và in lần thứ hai. Bạn biên tập duyệt bản thảo và thống nhất lần cuối.

Thứ tám, xuất bản gia phả. Sau khi xuất bản cần hiệu đính, kiểm tra các thiếu sót nếu có.

Cuối cùng, công bố gia phả đến tất cả mọi người trong dòng tộc.

Trên đây là quy trình đầy đủ các bước để xây dựng một cuốn gia phả hoàn chỉnh. Gia phả dòng tộc từ xưa đến nay vẫn được coi là “gia bảo”. Đọc gia phả giúp cho các lớp hậu thế hiểu rõ nguồn cội và quan hệ huyết thống của mình, qua đó tăng thêm niềm tự hào đối với Tổ tiên, dòng tộc cũng như đối với đất nước, quê hương. Vậy nên chẳng có li do để bạn từ chối việc tạo lập gia phả cho dòng tộc mình nhất là trng điều kiện hiện nay khi các giá trị truyền thống lại ngày càng bị mai một.

Hi vọng với tất cả những gì chúng tôi chia sẻ trên đây có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về gia phả cũng như có thể tạo lập gia phả cho dòng họ của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng.