Góc tâm hồn

Lòng dạ hẹp hòi là nguồn gốc của sự phiền não

Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta có rất nhiều việc nhỏ có thể khiến cho người với người tranh giành nhau. Đôi khi ...