Câu hỏi thường gặp

Cách tạo sơ đồ phả hệ như thế nào?

Cây phả hệ là một sơ đồ mô tả mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, từ thế hệ trước tới thế ...

Họ Trần có nguồn gốc và gia phả mộ tổ ở đâu?

 Học sử Việt Nam, chúng ta đều biết năm 1285, trước sức mạnh to lớn của giặc Nguyên Mông mở cuộc chiến tranh lần thứ ...

Gia đình, dòng họ và gia phả là gì?

Gia đình là thiết chế xã hội gồm những thành viên khác giới thông qua hôn nhân, dòng họ là một thiết chế xã hội ...

Cách dựng bộ gia phả hoàn chỉnh

Gia phả được coi là hoàn chỉnh trước hết phải là một gia phả được ghi chép rõ ràng, chữ nghĩa chân phương có ghi ...