Những câu đối thường dùng trong nhà thờ Họ

 Ban biên tập dịch vụ thiết kế gia phả  xin giới thiệu tới quý độc giả một số mẫu câu đối thường dùng trong gia đình, dòng họ các gia định Việt Nam từ xưa đến nay, những mẫu câu đối cổ nội dung mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Với kinh nghiệm nghiên cứu về lĩnh vực gia phả, thietkegiapha.vn đã thực hiện rất nhiều mẫu phả đồ đẹp , với câu đối phù hợp trong thờ cúng tổ tiên.

1. Phúc ấm trăm năm Tổ tiên còn để lại, Nề nếp gia phong con cháu phải giữ gìn

2. Tổ tông công đức thiên niên thịnh, Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh.

3. Phụng sự tổ tiên hồng phúc đến, Nuôi dạy con cháu hiển vinh về.

4. Tổ đường bách thế hương hoa tại, Duệ tộc thiên thu phúc lộc trường.

5. Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước, Nhân tâm con cháu bồi đắp mãi về sau

6. Tổ tiên tích đức ngàn năm thịnh, Con cháu nhớ ơn vạn đại vinh.

7. Ngước mắt nhớ tổ tông công đức, Ghi lòng làm hiếu tử hiền tôn.

8. Mộc xuất thiên chi do hữu bản, Thủy lưu vạn phái tổ tòng nguyên
( Cây nghìn nhánh đều được sinh ra từ gốc
Nước chảy muôn nơi đều xuất phát từ nguồn )

9. Tiên tổ thiên niên phù hậu duệ, Tử tôn hậu thế vọng tiền nhân.

10. Tông tổ thiên thu trường tự điển, Nhi tôn vạn cổ thiệu như hương.

11. Tổ tông gieo trồng nền điền phúc, Cháu con canh tác nết viên tân.

12. An bình thần liệu nền gia thất, Sáng rực tôn huân ấm tử tôn.

13. Đức tổ quang vinh hương vạn cổ, Từ môn hiển hách tráng thiên thu.

15. Tổ đường linh bái thiên niên hằng tại đức lưu quang, Tộc tính quý tôn vạn đại trường tồn duy kế thịnh.

16. Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh, Lộc hiển vinh hoa phú quý xuân.

17. Nhật nguyệt quang chiếu thập phương, Tổ tông lưu thùy vạn thế.
( Vầng nhật nguyệt chiếu mười phương rạng rỡ , Đức tổ tiên lưu muôn thuở sáng ngời.)

18. Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh, Phúc ấm nhi tôn vạn đại vinh.
( Tổ tiên tích đức nghìn năm thịnh, Con cháu ơn nhờ vạn đại vinh. )

19. Bản căn sắc thái ư hoa diệp, Tổ khảo tinh thần tại tử tôn.
( Sắc thái cội cành thế hiện ở hoa lá, Tinh thần tiên tổ lưu lại trong cháu trong con.)

20. Cúc dục ân thâm Đông hải đại, Sinh thành nghĩa trọng Thái ơn cao
( Ơn nuôi dưỡng sâu tựa biển Đông, Nghĩa sinh thành cao như non Thái )