Gia Phả - Nguồn gốc dòng họ Nguyễn Đăng ở Kẻ Gối

 Đầu thế kỷ thứ 18, nhà Nguyễn nhờ sự giúp đỡ của thực dân Pháp đã đánh thắng triều đình Tây Sơn và lập nên vương triều nhà Nguyễn. 

 Để duy trì nền thống trị của triều Nguyễn được vững chắc, Nguyễn Phúc  Ánh ( tức vua Gia Long ) - người đứng đầu triều Nguyễn đã thành lập hệ thống quản lý nước chặt chẽ từ trung ương đến địa phương và cho quân đội đi tiêu diệt những tàn quân còn lại của triều đình Tây Sơn. Chính sách mới được thi hành lúc bấy giờ đã tàn sát dã man tất cả gia đình có người làm việc cho triều đình Tây Sơn ( diệt cỏ phải diệt tận gốc ).

Vua Gia Long ( Nguyễn Ánh )

Vua Gia Long - Nguyễn Ánh  ( 1762 - 1820 )

Tất cả những gia đình có người nhà làm việc cho triều Tây Sơn đều bị vua Gia Long xử “ chu di tam tộc ”. Hơn thế nữa, nhà Nguyễn cho quân đội đào mổ quốc mả anh em vua Quang Trung và những trung thần thân tín dưới triều Tây Sơn. Trong bối cảnh loạn lạc bởi sự trả thù tàn bạo triều Gia Long với triều Tây Sơn, số ít gia đình có người làm việc dưới triều Tây Sơn đã tìm cách lẩn trốn, mai danh ẩn tích giữ lấy mạng sống thành công. Trong đó có 2 anh em trong một gia đình chạy trốn, lưu lạc về Kẻ Gối năm 1835; Tại đây, hai người sinh cơ lập nghiệp, lấy vợ sinh con, đó chính là 2 cụ tổ -  là gốc gác Gia Phả của dòng họ Nguyễn Đăng sau này tại Kẻ Gối – Tân Hội – Đan Phượng – Hà Nội.

Dòng Họ Nguyễn Đăng

Nguyễn Đăng Gia Phả

Vào 2016, từ những lời nhắn nhủ, răn dạy đạo đức của những bậc Tổ tiên để lại, với mong muốn viết tiếp và duy trì Gia Phả dòng họ. Chứng minh cho con cháu biết ý nghĩa giá trị vô cùng to lớn từ nguồn cội, gốc gác dòng họ. Con cháu đời thứ 5, thứ 6 cùng nhau biên soạn Gia Phả dòng họ Nguyễn Đăng, tính đến nay được 8 đời.

“Con người tổ có tông.

Như cây có cội, như sông có nguồn”