Gia phả dòng họ Nguyễn Huy - Hà Nội

 Trong tộc phả họ Nguyễn Việt Nam thì họ Nguyễn là dòng họ chiếm tỉ lệ đông nhất (gần 40% dân số Việt Nam). Trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, khi chế độ này suy tàn, chế độ khác lên thay thế, để tránh sự trả thù của chế độ đương thời, các dòng họ phần lớn đổi tên sang họ Nguyễn, vì vậy dòng họ Nguyễn Việt Nam rất đông. Dòng họ Nguyễn - Phượng Trì, Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội cho đến nay, trong phả tộc cũng chưa xác định có từ thời nào, chỉ biết khi con cháu lớn lên đã tồn tại mảnh đất này từ lâu, bằng chứng là nhà thờ họ tộc và các di tích còn tồn tại cho đến những năm đầu của thế kỷ 21 đã thể hiện rất rõ điều đó. 
   Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, con cháu dòng họ Nguyễn hàng năm vào ngày giỗ tổ 4/2 âm lịch từ nhiều miền xa xôi đã về đông đủ tạo nên không khí vui tươi đầm ấm. Phát huy truyền thống hiếu học của các bậc tiền nhân; hàng năm đến ngày giỗ tổ, ngoài việc ôn lại truyền thống vẻ vang và các hoạt động của dòng họ trong năm, còn tổ chức khen trưởng cho con cháu trong dòng họ đạt được thành tích cao trong học tập...
   Từ ngày đất nước thống nhất, họ Nguyễn - Thị trấn Phùng ngày càng phát triển, con cháu ngày càng đông đúc lại tạo ra sự di cư lập nghiệp đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên với đạo lý nhớ về cội nguồn, dù ở bất cứ nơi nào, người họ Nguyễn – Phượng Trì vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp “Giữ đạo tổ hiếu trung nhân nghĩa”.
 Phả đồ dòng họ Nguyễn Huy
Phả đồ dòng họ khi lên bản thiết kế
Một số hình ảnh phả đồ thực tế khi treo :

Phả đồ họ Nguyễn
Phả đồ dòng họ Nguyễn Huy - Phố Phượng Trì - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội

Phả đồ dòng họ Nguyễn Huy
Phả đồ dòng họ Nguyễn Huy - Phố Phượng Trì - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội
Phả đồ dòng họ Nguyễn
Phả đồ dòng họ Nguyễn Huy - Phố Phượng Trì - Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội


Phả đồ chi II, họ Nguyễn
Phả đồ dòng họ Nguyễn - Chi II
Một số hình ảnh về hội đồng gia tộc họ Nguyễn qua các năm :


Đại diện hội đồng gia tộc
Đại diện hội đồng gia tộc Họ Nguyễn - Thị Trấn Phùng 2000

Đại diện hội đồng gia tộc
Đại diện hội đồng gia tộc Họ Nguyễn - Thị Trấn Phùng 2003
Họp hội đồng gia tộc
Một số hình ảnh về họp hội đồng gia tộc
Mẫu bìa gia phả họ Nguyễn khi lên dự thảo :

Bìa gia phả họ NguyễnBìa sổ gia phả họ NguyễnMẫu bìa sổ gia phả họ Nguyễn
Nội dung sổ gia phả